سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

جواب های آبدار به اصلاح الگوی مصرف!

راضیه و محمدجواد در حال آب بازی

مامان!
جانم؟
اصلاح الگوی مصرف یعنی چی؟
چه طوری بهت بگم؟...یعنی: مثلا این آب رو میبینی؟
اوهوم
اصلاح الگوی مصرف یعنی از آب درست استفاده کردن و هدرش ندادن. آخه به قول معروف آب رفته به جوی بر نمیگرده.
یعنی چی کار نکردن؟
 یعنی آب به آسیاب دشمن نریختن.
مامان!
جانم؟
آب به آسیاب دشمن ریختن یعنی چی؟
یعنی آب زیرکاه بودن. یعنی از آب گل آلود ماهی گرفتن.
مامان!
جانم؟
اگه کسی از آب گل آلود ماهی بگیره چی میشه؟
اون وقت همه می فهمن که یارو آب ندیده بوده و گرنه شناگر قابلیه! غافل از اینکه داره آب تو هاون می کوبه!
مامان!
جانم؟
کیا از آب گل آلود ماهی میگیرن؟
اونایی که آبی ازشون گرم نمیشه. اونایی که فکر میکنن هرکاری دلشون میخواد می تونن بکنن و آب از آب تکون نمیخوره! کسایی که اگه دنیا رو آب ببره اونا رو خواب میبره!
مامان!
جانم؟
اگه کسی از اینجوری باشه چی میشه؟
اون وقت میره اون ور آب و چون فکر میکنه آب از سرش گذشته، با آب بستن و آب و تاب دادن، شروع میکنه به گل آلود کردن آب مردم. در حالی که مردم بیشتر با این کارا آب بندی میشن و نمیذارن یه آب خوش از گلوش پایین بره!
مامان!
جانم؟
بعدش چی میشه؟
بعدش چون اون ور، آب داره سربالا میره، اینور هم قورباغه ابوعطا میخونه.
مامان!
جانم؟
اگه کسی آب مردم رو گل کنه چی میشه؟
مردم قطره قطره با هم جمع میشن و طرف تو آب این دریا غرق میشه.
مامان!
جانم؟
میای آب بازی؟
 مگه نشنیدی میگن آب ریخته رو نمیشه دیگه جمعش کرد؟! ای بابا! نکنه تا حالا ما داشتیم با آب کش از حوض آب میاوردیم!

عکس را در اندازه ی اصلی ببینید