سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

فاطمه وکار و همت

یا زهرا
هر وقت خیلی خسته میشم به خانوم فاطمه ی زهرا فکر می کنم که:

با یک دست گند م آرد میکرده و با دست دیگه گهواره تکون میداده.
سالهای سال بی مادری کشیده ولی برای پیامبر «ام ابیها» بوده.
تو کوچیکیش مدیر خونه میشه ولی مدتها دوری همسرش رو که به خاطر یاری پیامبر رفته بوده تحمل میکنه و تمام کارهای خونه و بچه ها رو یکه و تنها به دوش میکشه.
یه بار انقدر مشقت کار بهش فشار میاره که از پدرش تقاضای خدمتکار میکنه ولی... چه میشد کرد که اوضاع مالی همه ی مومنین خوب نبوده و عرصه به همه شون تنگ بوده و ... البته فاطمه اینها رو میدونسته ولی چه کسی برای درد دل بهتر از پدر؟! اون که نه خواهری داشته و نه مادری!
34 بار الله اکبر 33 بار سبحان الله 33 بار الحمد لله...ذکری بوده که منتظر شنیدنش از پیامبر خدا بوده تا التیامی باشه برای زخم هااش.
انقدر خوددار و نجیب که هیچ وقت به علی گله نمیکرده. این رو وقتی علی با تمام وجودش حس کرد که از زیر لباس غسلش می داد و دستش به زخم روی شونه رسید! زخمی که به خاطر ریسمان مشک آب ایجاد شده بود. سنگسنی مشک پر و دفعات زیاد، راه دور و بدن رنجور!
شبهای عبادت و پاهای ورم کرده از نماز شب طولانی!
خطبه های کوبنده در مدینه و حق طلبی!

همت مضاعف و کار مضاعف فقط و فقط با ذکر یا فاطمه ی زهرا ... ذکر با زبان، یادآوری در قلب و عمل با اعضاء... یا زهرا

تصویر را در اندازه ی اصلی ببینید