سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

یک میرحسین تا رهنورد

آقای موسوی سلام.
 خیلی دلم برایتان سوخت و متوجه شدم اینکه میگویید«دروغ می گویند» درست هست . دیشب فهمیدم شما چقدر مظلوم واقع شده اید. وقتی فیلم تبلیغاتی تان را از تلویزیون دیدم به یقین رسیدم که همه دست به دست هم داده اند که شما را خراب کنند حتی «مجید مجیدی».
به قول مادر بزرگم«خدا آخر و عاقبتمان را ختم به خیر کند». دیشب فهمیدم یک کارگردان معروف که به خاطر فیلم هایش جوایز زیادی گرفته و شهرتش جهانی ست چگونه میتواند علیه شما تصویر سازی کند. تازه اسمش را فیلم تبلیغاتی هم بگذارد . حرامش باش آن پول قلمبه ای که گرفته است.
آخر مگر میشود کسی که در شب مناظره وقتی عکس 3 در 4 همسرش جلو  دوربین گرفته شد؛ خونش به جوش آمد و تا بناگوشش از عصبانیت سرخ شد و به «چیز چیز» افتاد دست ناموسش را بگیرد و او را شهر به شهر به میتینگ های تبلیغاتی ببرد؟
آخر دروغ تا به کی؟ دیشب فهمیدم که مجیدی هم از طرفداران احمدی نژاد است چون در فیلم تبلیغاتی شما تصویر همسرتان را کنارتان جعل کرده بود در حالی که برای مردان دست تکان می داد ؛ دسته گلهاشان را می گرفت، می بوئید و روی کاغذ هاشان امضای یادگاری می کرد. چادرش کنار رفته بود و درحالی که مانتوی سبز رنگش کاملا پیدا شده بود برای ملت بای-بای می کرد. مردان جوان و پسران خوش تیپ هم که عکس تو وناموست را بالا گرفته بودند جلوی او حرکات موزون اجرا میکردند و...ولی...اینها همه بود ولی رگ غیرتت قلمبه نشده بود.
مگر می شود؟ نه آنها همه دروغ بود. تو راست می گفتی همه دسته به دست هم داده اند تا خرابت کنند. ای موسوی مظلوم!