سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

توجه! توجه!...عاشق شدن ممنوع!

تو سن ازدواج بود.
از نظر مالی و شغلی هم خوب بود.
و همین طور شرایط دیگه...
گفتمش:
- ازدواج کن!
گفت:
- با کی؟
گفتمش:
- با اونی که عاشقته!

ردپای دو عاشق روی برف

گفت:
- عشق؟!...اینا همش کشکه!
گفتمش:
- یعنی چی؟
گفت:
- ببین! عشق و دوستتدارم و برات میمیرم و نفسمی و...اینا همش مال دوسال اوله!
 فلانی و فلانی و فلانی و... رو ببین! مگه اولش عاشق نبودن؟ حالا ببین چه جورین!