سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آخرین گفتارم...

بعد از خبر شهادت مهدی و مجید انگار توی حسینیه طوفان شد.
احساس می کردی دیوارها از شدت ناله و گریه ی بچه ها می لرزه.کسی نمی تونست بچه هارو کنترل کنه...
سینه می زدن ،توی سرشون می زدن،توی صورتشون می زدن، ...
دو سه روزی عزاداری ادامه داشت.به هم وصل شده بود...
از صبح تا شب،ازشب تاصبح...
تا این که آقای رحیم صفوی اومدن...
برا بچه ها سخنرانی کرد...
کمی آروم شدن...
ولی بازم عزاداری ها ادامه داشت تا یک هفته...http://p30-download.ir/?p=123
همه جای لشکر هفده سیاه پوش بود...