سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

طلبید...

به دیوارای محله ورقه زده بودن برای مشهد8/8/88
همسرم اومد خونه گفت:کاش می شد منم می رفتم .ولی خوب...
مدرسه مائده...ردیف کردن کارا...
آهی کشید و گفت:یا نصیب و یا قسمت...
شب حدود ساعت 10داشتیم اخبار می دیدیم،یکی از دوستاش زنگ زد ،
گفت:برای پس فرداآماده ای بری پابوس آقا امام رضا(ع)؟؟؟
3نفریم، مهمون حاجی، یه کوپه در بست ،هتل قصر 5 روزه!!!

.
.
.http://haftrooz.net/2007/07/post_181.php
الان یه هفته ای می شه که از مشهد برگشتن...
.
.
همه تعمت های الهی که به گونه ای در اختیار انسان قرار می گیره رزق است.
اعم از علم،ایمان،عبادت و...
این رزق از رزق مادی ارزشی بس والاتر داره.

روزی همه کن یا ثامن الائمه...