سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بخوان دعای...

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد             دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
     بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب
     که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد
          بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا(س)
          زپشت پرده ی غیبت به ما نظر دارد
               بخوان دعای فرج را به زیر خیمه ی سبز
               که آخرین گل سرخ از دلم خبر دارد
جمعه بود...دحوالارض...اما... این جمعه هم تمام شدو آقا نیومدی...

اَللهُمَ عَجِل ِلوَلیِکَ الفَرَج