سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سیب زمینی سرخ کرده

داشتم سیب زمینی سرخ می کردم

دستبندم داغ شد ...چسبید به دستم...خیلی سوختم...

یاد جهنم افتادم...

خدایا ما رو تو آتیشت نسوزون

تحمل نداریم

(هیهات ما ذلک الظن بک_خیلی بعید است گمان ما به تو این نیست_دعای کمیل)