سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عذاب وجدان

به نام حق
داشتیم با یکی از دوستان می رفتیم میدان خراسان ،برای خرید.
یه پیرزن با ظاهری مرتب دستش رو به طرف جمعیت گرفته بود.
تو دلم گفتم:گدا به این شیکی تا حالا ندیده بودیم...
موقع برگشت آمبولانس دیدم...دور پیرزنه هم شلوغ بود.
....سکته کرده بودو مرده بود.....
خدای من یعنی اون موقع کمک می خواسته؟؟؟
الان چند روزه عذاب وجدان دارم..
با این متکدیان به ظاهر نیازمند دیگه نمی شه حق رو از باطل تشخیص داد.