سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

اردو - عکس - رفقا

اردو عکس

به نام خدا
اردو بهونه ی خوبی بود بود برای بودن با دوستان.
دوستانی که مدتها همدیگر رو ندیه بودیم؛ مثل رضوان.
دوستانی که هیچ وقت همو ندیده بودیم و فقط از طریق نت با هم رابطه داشتیم؛ مثل سمیه.
دوستانی که هرچی هم با هم باشیم سیر نمیشیم ؛مثل نسیبه.
دوستانی که  همیشه به یادشونم؛ مثل فاطمه.
دوستانی که همیشه رو کمکشون حساب میکنم؛ مثل سولماز.
دوستانی که تازه اونجا همدیگر رو دیدیم؛ مثل راضیه خانوم.
دوستانی که تازه دیدمشون ولی پررنگ حسشون کردم مثل نخود!:) مثل آسوپار!
دوستانی که بعد از متاهلی ندیده بودمشون؛ مثل مهدیه.
دوستانی که میخواستن وبلاگشونو قایم کنن ولی من بعد از یک عملیات کشفشون کردم؛ مثل مریم:)
دوستانی که شوهرشون وبلاگیه؛ مثل ام هدی.
و...