سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

آخوند جوان و منبرعجیب!

آخوند جوان را دعوت کرده بودند؛

عده ای مقدس مآب،

که دین را از سیاست جدا میدانستند.

روز عاشورا بود، آخوند جوان ساعتها فکر کرد که بالای منبر چه بگوید.

وضو گرفت و وارد مجلس شد.

از پله های منبر که یکی یکی بالا میرفت؛ ذکرش یازهرا بود.

نشست و شروع کرد:

من فقط آمده ام یک جمله بگویم!

"حسین امروز مرد! چون اگر بگویم حسین را کشتند، یعنی جنگی بوده و دشمنی و اسلحه ای و سربازانی و شهادت و جهادی و...

 بحث سیاسی میشود و برای عده ای سیاست کثیف است!"

و آمد پایین . . .